Termomodernizacja Państwowych Placówek Szkolnictwa Artystycznego

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie objęta była programem "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce"

Projekt ten by finansowany z funduszu spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz z budżetu państwa - poprzez środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Beneficjentem Projektu jest MKiDN,  a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych było Centrum Edukacji Artystycznej.

W 2014 r. rozpoczęła się inwentaryzacja budynków szkoły dla celów projektowych termomodernizacji

W 2015 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

W 2018 r. rozpoczęto prace przygotowawcze

W 2020 r. zakończono termomodernizację

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych 

https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/