Sprawdzian predyspozycji - "egzamin wstępny" dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia.

Egzaminy do szkoły I stopnia.

W dniu 26 maja 2018 r. odbędą się przesłuchania sprawdzające predyspozycje do nauki w szkole muzycznej.

Przed komisją dziecko będzie prezentowało przygotowaną przez siebie (dowolną) piosenkę. Komisja wykona kilka krótkich testów sprawdzających słuch, poczucie rytmu, pamięć muzyczną kandydata.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej PSM I st. jest ukończenie 6 lat i nie przekroczenie 16 roku życia i pozytywne przebycie sprawdzianu sprawdzającego predyspozycje do nauki w szkole muzycznej.

Sprawdzian odbędzie się 26 maja 2018 r. od godz. 9.00 w PSM w Mławie przy ul. H. Sienkiewicza 24. Przesłuchania będą trwały do czasu, aż wszyscy kandydaci zostaną przesłuchani.

Przed przesłuchaniami należy wypełnić podanie, które będzie dostępne w szkole w dniu przesłuchań. Podanie należy pozostawić komisji, przed którą odbywają się przesłuchania. W podaniu oprócz informacji statystycznych jest miejsce na wpisanie instrumentu na jakim chciałoby się uczyć dziecko. Jest to sugestia ze strony Państwa dla komisji. Ostateczny wybór instrumentu dokonywany jest przez Szkołę na podstawie predyspozycji i dostępnych miejsc w poszczególnych specjalnościach.Egzamin wstępny dla kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia.

Egzaminy do szkoły II stopnia - wydział instrumentalny

W dniu 26 maja 2018 r. odbędą się egzaminy do szkoły muzycznej II stopnia.

Egzamin ma 2 części: teoretyczną i praktyczną.

Egzamin z wiedzy obejmującej zagadnienia teoretyczne odbędzie się 26 maja 2018 r. od godz. 9.00 w PSM w Mławie przy ul. H. Sienkiewicza 24. Czas trwania testu - około 90 minut.

Przed egzaminem należy wypełnić podanie, które będzie dostępne w szkole w dniu egzaminu. Podanie należy pozostawić komisji. 

Egzaminy praktyczne (obejmujące sprawdzian umiejętności gry na instrumencie) odbędą się w następujących po egzaminach promocyjnych (stąd tylko przybliżona godzina egzaminu) w terminach:

fortepian - 7 czerwca godz. 16.00

organy - 7 czerwca około godz. 16.00

skrzypce - 8 czerwca godz. 16.00

wiolonczela - 8 czerwca godz. 16.00

akordeon -  9 czerwca godz. 12.30

saksofon - 9 czerwca godz. 14.30

gitara - 9 czerwca godz. 17.30


Egzaminy do szkoły II stopnia - wydział wokalny

Egzaminy praktyczne (obejmujące określenie skali głosu, słuch muzyczny, poczucie rytmu, dykcję, predyspozycje aktorskie, elementarną wiedzę ogólnomuzyczną) 

Proszę przygotować piosenkę do zaśpiewania, fragment prozy, lub poezji do recytacji.

śpiew solowy - 12 czerwca (wtorek) godz. 18.00

POWODZENIA NA PRZESŁUCHANIACH I EGZAMINACH!!!