Rekrutacja 2022/2023Egzamin wstępny dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia

Egzaminy do szkoły I stopnia

Serdecznie zapraszamy do nauki w szkole I stopnia dzieci i młodzież, chcące rozpocząć naukę na instrumentach w szkole muzycznej. Propozycja dotyczy osób w wieku 6 - 16 lat.

Dzieci młodsze kształcą się w szkole, gdzie nauka trwa 6 lat, dla dzieci starszych nauka trwa 4 lata.

W szkole I stopnia uczymy na następujących instrumentach: skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, fortepian, organy, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja.

Należy pobrać wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły, wypełnić i przesłać na adres e-mail szkoły: mlawapsm@poczta.onet.pl

Wypełnione dokumenty można zeskanować lub zrobić zdjęcie. Prosimy o czytelne wypełnienie pobranych dokumentów.

Podania do wypełnienia (w razie kłopotów z dostępem do skanera itp.) będą dostępne w szatni szkoły muzycznej codziennie w godzinach 9.00 - 15.00.

Prosimy o przesyłanie lub dostarczanie do sekretariatu wypełnionych dokumentów do 26 maja 2022 r.

Druga część rekrutacji polegać będzie na sprawdzianu predyspozycji do nauki w szkole muzycznej. Sprawdzane jest poczucie rytmu oraz słuch muzyczny. Przed komisją dziecko będzie prezentowało przygotowaną przez siebie (dowolną) piosenkę. Komisja wykona kilka krótkich testów sprawdzających słuch, poczucie rytmu, pamięć muzyczną kandydata. 

Przesłuchania wstępne odbędą się 27 i 28 maja 2022 r. w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 24.
Przewidywane godziny: 27.05 - 12:00-18:00; 28.05 - 9:00-14:00

Link do pobrania podania o przyjęcie do szkoły poniżej (na końcu strony)!


Egzamin wstępny dla kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia


Egzaminy do szkoły II stopnia - wydział instrumentalny

W szkole II stopnia uczymy na następujących instrumentach: skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, fortepian, organy, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja.

Należy pobrać wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły, wypełnić i przesłać na adres e-mail szkoły: mlawapsm@poczta.onet.pl

Wypełnione dokumenty można zeskanować lub zrobić zdjęcie. Prosimy o czytelne wypełnienie pobranych dokumentów.

Podania do wypełnienia (w razie kłopotów z dostępem do skanera itp.) będą dostępne w szatni szkoły muzycznej codziennie w godzinach 9.00 - 15.00.

Prosimy o przesyłanie lub dostarczanie do sekretariatu wypełnionych dokumentów do 23 maja 2022 r.

Druga część rekrutacji polegać będzie na egzaminie praktycznym z instrumentu.

Egzaminy praktyczne z instrumentu odbędą się 24 - 27 maja 2022 r. w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 24.

24.05 o godzinie 14:00 - perkusja

24.05 o godzinie 15:00 - wiolonczela

25.05 o godzinie 14:00 - klarnet i saksofon

25.05 o godzinie 15:00 - trąbka

26.05 o godzinie 12:00 - fortepian i organy

26.05 o godzinie 14:00 - akordeon

27.05 o godzinie 14:00 - gitara

27.05 o godzinie 15:00 - skrzypce

Egzaminy z kształcenia słuchu i audycji odbędą się 28 maja 2022 r. o godzinie 11:00

Link do pobrania podania o przyjęcie do szkoły poniżej (na końcu strony)!


Egzaminy do szkoły II stopnia - wydział wokalny

W szkole II stopnia na wydziale wokalnym uczymy śpiewu solowego.

Należy pobrać wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły, wypełnić i przesłać na adres e-mail szkoły: mlawapsm@poczta.onet.pl

Wypełnione dokumenty można zeskanować lub zrobić zdjęcie. Prosimy o czytelne wypełnienie pobranych dokumentów.

Podania do wypełnienia (w razie kłopotów z dostępem do skanera itp.) będą dostępne w szatni szkoły muzycznej codziennie w godzinach 9.00 - 15.00.

Prosimy o przesyłanie lub dostarczanie do sekretariatu wypełnionych dokumentów do 23 maja 2022 r.

Druga część rekrutacji polega na egzaminie sprawdzającym warunki głosowe, słuch muzyczny, poczucie rytmu, dykcję, predyspozycje aktorskie.
Należy mieć przygotowany utwór do zaśpiewania oraz fragment prozy, lub poezji do recytacji.

Egzaminy na wydział wokalny odbędą się 27 maja 2022 r. o godzinie 17:00

Link do pobrania podania o przyjęcie do szkoły poniżej (na końcu strony)!

POWODZENIA NA PRZESŁUCHANIACH I EGZAMINACH!!! :)