Sprawdzian predyspozycji - "egzamin wstępny" dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W szkole I stopnia uczymy na następujących instrumentach: skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, fortepian, organy, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja.


Egzaminy do szkoły I stopnia.

Serdecznie zapraszamy do nauki w szkole I stopnia dzieci i młodzież, chcące rozpocząć naukę na instrumentach w szkole muzycznej. Propozycja dotyczy osób w wieku 6 - 16 lat.

Dzieci młodsze kształcą się w szkole, gdzie nauka trwa 6 lat, dla dzieci starszych nauka trwa 4 lata.


W związku z zagrożeniem wirusem tegoroczna rekrutacja odbywać się będzie dwuetapowo.

Pierwsza część polega na pobraniu dokumentów do przyjęcia dzieci, wypełnienia ich i przesłania na adres e-mail szkoły: mlawapsm@poczta.onet.pl

Wypełnione dokumenty można zeskanować, lub zrobić zdjęcie. Prosimy o czytelne wypełnienie pobranych dokumentów.

Prosimy o przesyłanie skanów/zdjęć wypełnionych dokumentów do 5 czerwca 2021 r

Druga część rekrutacji polegać będzie na sprawdzianu predyspozycji do nauki w szkole muzycznej. Sprawdzane jest poczucie rytmu, słuch muzyczny. Przed komisją dziecko będzie prezentowało przygotowaną przez siebie (dowolną) piosenkę. Komisja wykona kilka krótkich testów sprawdzających słuch, poczucie rytmu, pamięć muzyczną kandydata. 

Przewidywany termin sprawdzianu predyspozycji do nauki w szkole I stopnia 11-12 czerwca 2021 r.


Link do pobrania podania o przyjęcie do szkoły poniżej (na końcu strony)!

Podania do wypełnienia (w razie kłopotów z dostępem do skanera itp.) będą dostępne do wypełnienia w szatni szkoły muzycznej w codziennie w godzinach 9.00 - 15.00.


Egzamin wstępny dla kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia.

W szkole II stopnia uczymy na następujących instrumentach: skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, fortepian, organy, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja - na wydziale instrumentalnym, a także śpiew solowy - na wydziale wokalnym

Egzaminy do szkoły II stopnia - wydział instrumentalny

W związku z zagrożeniem wirusem tegoroczna rekrutacja odbywać się będzie w następujący sposób:

Pierwsza część polega na pobraniu dokumentów do przyjęcia dzieci, wypełnienia ich i przesłania na adres e-mail szkoły: mlawapsm@poczta.onet.pl

Wypełnione dokumenty można zeskanować, lub zrobić zdjęcie. Prosimy o czytelne wypełnienie pobranych dokumentów.

Prosimy o przesyłanie skanów/zdjęć wypełnionych dokumentów do 5 czerwca 2021 r

Druga część rekrutacji polegać będzie na egzaminie praktycznym z instrumentu.

Termin tych egzaminów 14 - 19 czerwca 2021 r.


Link do pobrania podania o przyjęcie do szkoły poniżej (na końcu strony)!

Podania do wypełnienia (w razie kłopotów z dostępem do skanera itp.) będą dostępne do wypełnienia w szatni szkoły muzycznej w codziennie w godzinach 9.00 - 15.00.


Egzaminy do szkoły II stopnia - wydział wokalny

W związku z zagrożeniem wirusem tegoroczna rekrutacja odbywać się będzie dwuetapowo.

Pierwsza część polega na pobraniu dokumentów do przyjęcia dzieci, wypełnienia ich i przesłania na adres e-mail szkoły: mlawapsm@poczta.onet.pl

Wypełnione dokumenty można zeskanować, lub zrobić zdjęcie. Prosimy o czytelne wypełnienie pobranych dokumentów.

Prosimy o przesyłanie skanów/zdjęć wypełnionych dokumentów do 5 czerwca 2021 r

Druga część polega na egzaminie sprawdzającym warunki głosowe, słuch muzyczny, poczucie rytmu, dykcję, predyspozycje aktorskie.
Należy mieć przygotowany utwór do zaśpiewania, oraz fragment prozy, lub poezji do recytacji.

Termin tych egzaminów 14-19 czerwca 2021 r.

Link do pobrania podania o przyjęcie do szkoły poniżej (na końcu strony)!

Podania do wypełnienia (w razie kłopotów z dostępem do skanera itp.) będą dostępne do wypełnienia w szatni szkoły muzycznej w codziennie w godzinach 9.00 - 15.00.

POWODZENIA NA PRZESŁUCHANIACH I EGZAMINACH!!!