REGULAMIN PRZEGLĄDU SKRZYPCOWEGO W MŁAWIE

Dnia 2 czerwca 2022 r. w PSM I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie odbędzie się Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec Szkół Muzycznych I st.

CELE PRZEGLĄDU

1. Prezentacja dorobku artystycznego uczniów klas skrzypiec uczniów klas skrzypiec szkół muzycznych I stopnia.

2. Wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami klas skrzypiec i uczestnikami przeglądu.

3. Promocja muzyki smyczkowej.

4. Promocja nowego mało znanego repertuaru.

5. Zdobycie doświadczenia estradowego przez najmłodszych wiolinistów.

ORGANIZACJA PRZEGLĄDU

1. Przegląd odbędzie się 2 czerwca 2022 r. w PSM I i II st. w Mławie.

2. Koszt uczestnictwa w Przeglądzie wynosi 50 zł.

Wpisowe prosimy wpłacać na konto: Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Mławie BS w Mławie 06 822500092001001061770001 z dopiskiem „Przegląd skrzypcowy”

Środki wydane zostaną na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją Przeglądu.

3. Zgłoszenia wraz z kopią odcinka wpłaty należy przesłać drogą mailową na adres: mlawapsm@poczta.onet.pl do dnia 23 maja 2022 r.

4. Koszty przejazdu uczestników pokrywają delegujące szkoły.

5. Wysłanie zgłoszenia na Przegląd jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku wyłącznie do celów Przeglądu.

6. Szkoła deleguje 1 nauczyciela do prac w JURY.

PROGRAM

Kategoria I

Klasy I-II cyklu 6-letniego i I cyklu 4-letniego

Program: Dwa dowolne utwory zróżnicowane pod względem charakteru.

Kategoria II

Klasy III-IV cyklu 6-letniego i II cyklu 4-letniego

Program:

1.Dowolny utwór

2. Koncert – cz. I lub II i III

Kategoria III

Klasy V-VI cyklu 6-letniego i III-IV cyklu 4-letniego

Program:

1.Dowolny utwór

2. Koncert – cz. I lub II i III


W zgłoszeniu prosimy umieścić:

1. Nazwisko i imię uczestnika przesłuchań, klasę i cykl.

2. Rok urodzenia.

3. Nazwę szkoły.

3. Imię i nazwisko nauczyciela.

4. Imię i nazwisko akompaniatora.

5. Program (z czasem wykonania)

6. Ilość zarezerwowanych obiadów (lub informację o rezygnacji z obiadów)

7. Dane Nauczyciela oddelegowanego do Jury.

Prosimy o wyznaczenie po jednym nauczycielu z każdej szkoły do udziału w pracach jury.