Przeglądy 2018

Przegląd Pianistyczny 24 maja 2018 r.

REGULAMIN PRZEGLĄDU PIANISTYCZNEGO W MŁAWIE

Dnia 24 maja 2018 r. w PSM I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie odbędzie się Przegląd Uczniów Klas Fortepianów Szkół Muzycznych I st.

Zgłoszenia prosimy przysyłać drogą elektroniczną na adres: mlawapsm@poczta.onet.pl

lub faxem pod nr tel. (0 23) 654 30 05 w terminie do 17 maja 2018 r.


Program:

GRUPA 1

Klasy I-II cyklu 6-letniego i kl. I cyklu 4-letniego oraz uczniowie, którzy nie rozpoczęli nauki w szkole muzycznej I st.

Dwa dowolne utwory o różnym charakterze lub jeden cykliczny 

GRUPA 2

Klasy III-IV cyklu 6-letniego i kl. II cyklu 4-letniego

1. Utwór barokowy

2. Szybka część sonatiny lub sonaty klasycznej (allegro lub rondo), lub jednoczęściowa sonata barokowa (Cimarosa, Scarlattiitp.) w szybszym tempie.

3. Utwór dowolny

Jeden z utworów(barokowy lub dowolny)musi mieć charakter kantylenowy

GRUPA 3

Klasy V-VI cyklu 6-letniego i III-IV cyklu 4-letniego

Program:

1. Utwór barokowy

2. Szybka część sonatiny lub sonaty klasycznej (allegro lub rondo), lub jednoczęściowa sonata barokowa (Cimarosa, Scarlattiitp.) w szybszym tempie.

3. Utwór dowolny

Jeden z utworów (barokowy lub dowolny) musi mieć charakter kantylenowy

W programach (w miarę możliwości) prosimy o unikanie zbędnych powtórek.

Prosimy o wyznaczenie po jednym nauczycielu

z każdej szkoły do udziału w pracach jury.


Wpisowe w wysokości 35 zł od każdego uczestnika prosimy wpłacać na konto

Rady Rodziców przy PSM I i II st. w Mławie nr:

06 822500092001001061770001 z dopiskiem "Przegląd Pianistyczny".

Istnieje możliwość zamówienia obiadów w cenie około 15 zł. od osoby. Rezerwacja obiadu do dnia 23 maja 2018 r. Prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu ilości obiadów, lub informację o rezygnacji z nich.


W zgłoszeniu prosimy umieścić:

1. Nazwisko i imię uczestnika przesłuchań.

2. Klasę i cykl, rok urodzenia.

3. Imię i nazwisko nauczyciela.

4. Program

5. Ilość zarezerwowanych obiadów (lub informację o rezygnacji z obiadów)

6. Dane Nauczyciela oddelegowanego do Jury.


Przegląd Skrzypcowy 29 maja 2018 r.

REGULAMIN PRZEGLĄDU SKRZYPCOWEGO W MŁAWIE

Dnia 29 maja 2018 r. w PSM I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie odbędzie się Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec Szkół Muzycznych I st.

Zgłoszenia prosimy przysyłać drogą elektroniczną na adres: mlawapsm@poczta.onet.pl,

lub faxem pod nr tel. (0 23) 654 30 05 w terminie do 23 maja 2018, 


PROGRAM

Kategoria I

Klasy I-II cyklu 6-letniego i I cyklu 4-letniego

Program: Dwa dowolne utwory zróżnicowane pod względem charakteru.

Kategoria II

Klasy III-IV cyklu 6-letniego i II cyklu 4-letniego

Program:

1.Dowolny utwór

2. Koncert – cz. I lub II i III

Kategoria III

Klasy V-VI cyklu 6-letniego i III-IV cyklu 4-letniego

Program:

1.Dowolny utwór

2. Koncert cz. I lub II i III.

Wpisowe w wysokości 35 zł. od każdego uczestnika prosimy wpłacać na konto: Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Mławie BS w Mławie

06 822500092001001061770001 z dopiskiem „Przegląd Skrzypcowy”

Termin zgłoszeń do 23 maja 2018 r.

Istnieje możliwość zamówienia obiadów w cenie 15 zł. od osoby. Rezerwacja obiadu do dnia 28 maja 2018 r. Prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu ilości obiadów, lub informację - o rezygnacji z nich.


W zgłoszeniu prosimy umieścić:

1. Nazwisko i imię uczestnika przesłuchań.

2. Klasę i cykl, rok urodzenia.

3. Imię i nazwisko nauczyciela.

4. Imię i nazwisko akompaniatora.

5. Program

6. Ilość zarezerwowanych obiadów (lub informację o rezygnacji z obiadów)

7. Dane Nauczyciela oddelegowanego do Jury.

Prosimy o wyznaczenie po jednym nauczycielu

z każdej szkoły do udziału w pracach jury.