IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny 2020

15 - 18 kwietnia 2020 r.

Regulamin, lista pozycji do wyboru, karty zgłoszeń wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych - poniżej do pobrania!

FINALIŚCI

IX Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego

im. Zdzisława Skwary 2019

kategoria Studenci i Absolwenci

........

  kategoria Uczniowie

  .......

   PLAN ORGANIZACYJNY / KALENDARIUM: 

   • 2020.04.14 – próby z akompaniatorami /Sale PSM w Mławie/

                         od godz. 15.00 

   2020.04.15 – I**  etap przesłuchań konkursowych  /Sala Koncertowa PSM w Mławie

                         12.00 - 14.00 – panel 1

                         14.00 - 16.00 – panel 2

                         16.00 - 18.00 – panel 3 

   • 2020.04.16 – II** i I*  etap przesłuchań konkursowych /Sala Koncertowa PSM w Mławie/ 

                         12.00 - 14.00 – panel 1

                         14.00 - 16.00 – panel 2

                         16.00 - 18.00 – panel 3

                         18.00 - 20.00 – panel 4  

   2020.04.17 – III** i II*  etap przesłuchań konkursowych  

                         /Sala Koncertowa Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie/ 

          10.00 - 13.00 – próby z towarzyszeniem Orkiestry Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie,                                                                             19.00 - 21.00 – Koncert Finałowy z towarzyszeniem Orkiestry Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie,  

   • 2020.04.18 – Uroczystość Wręczenia Nagród

                         i Koncert Laureatów Konkursu /I i II kategoria/

                         /Sala Koncertowa PSM w Mławie/ 

                         17.00 - 19.00 

   *       - kategoria Uczniowie Szkół Średnich Muzycznych

   **     - kategoria Studenci i Absolwenci Wyższych Uczelni Muzycznych

   W zależności od liczby uczestników godziny przesłuchań konkursowych mogą ulec zmianie.