IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny 2021

07 - 10 kwietnia 2021 r.

Regulamin, lista pozycji do wyboru, karty zgłoszeń wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych - poniżej do pobrania!


PLAN ORGANIZACYJNY / KALENDARIUM: 

• 2021.04.06 – próby z akompaniatorami /Sale PSM w Mławie/

                      od godz. 15.00 

2021.04.07 – I**  etap przesłuchań konkursowych  /Sala Koncertowa PSM w Mławie

                      12.00 - 14.00 – panel 1

                      14.00 - 16.00 – panel 2

                      16.00 - 18.00 – panel 3 

• 2021.04.08 – II** i I*  etap przesłuchań konkursowych /Sala Koncertowa PSM w Mławie/ 

                      12.00 - 14.00 – panel 1

                      14.00 - 16.00 – panel 2

                      16.00 - 18.00 – panel 3

                      18.00 - 20.00 – panel 4  

2021.04.09 – III** i II*  etap przesłuchań konkursowych  

                      /Sala Koncertowa Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie/ 

       10.00 - 13.00 – próby z towarzyszeniem Orkiestry Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie,                                                                             19.00 - 21.00 – Koncert Finałowy z towarzyszeniem Orkiestry Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie,  

• 2021.04.10 – Uroczystość Wręczenia Nagród

                      i Koncert Laureatów Konkursu /I i II kategoria/

                      /Sala Koncertowa PSM w Mławie/ 

                      17.00 - 19.00 

*       - kategoria Uczniowie Szkół Średnich Muzycznych

**     - kategoria Studenci i Absolwenci Wyższych Uczelni Muzycznych

W zależności od liczby uczestników godziny przesłuchań konkursowych mogą ulec zmianie.