Nauczyciele


 • Wilhelm Taraszkiewicz - dyrektor (nauczyciel perkusji)
 • Joanna Makijonko - kierownik filii (fortepian, chór II st.)
 • Tadeusz Hoffmann - fortepian
 • Dariusz Dzięgielewski - akordeon
 • Maciej Baranowski - akompaniament, fortepian dodatkowy
 • Zbigniew Ciucias - skrzypce
 • Natalia Denysiuk - skrzypce
 • Anna Chocholska - rytmika na wydziale wokalnym
 • Tatiana Fedorczuk - fortepian
 • Michał Gogolewski - śpiew solowy
 • Robert Gorgoń - fortepian, akompaniament, przedmioty teoretyczne
 • Anna Gwarda - fortepian, akompaniament
 • Maria Jabłonowska - flet poprzeczny
 • Maksymilian Janik - akordeon
 • Piotr Kutner - wiolonczela
 • Małgorzata Lewandowska - akordeon, przedmioty teoretyczne
 • Konrad Lusawa - saksofon, klarnet
 • Władysława Łabecka - rytmika, kształcenie słuchu
 • Krzysztof Łukaszewski - organy, fortepian
 • Andrzej Maciak - akordeon, przedmioty teoretyczne
 • Monika Marut - fortepian
 • Piotr Nowakowski - gitara
 • Maciej Pajorek - fortepian
 • Joanna Podwojewska - przedmioty teoretyczne
 • Renata Rudnicka - skrzypce
 • Iwona Siwiec - skrzypce
 • Olena Spivak-Slonytska - fortepian, akompaniament
 • Katarzyna Staroń - śpiew solowy
 • Edyta Suszek - dykcja i recytacja
 • Malwina Taraszkiewicz - chór I st., przedmioty teoretyczne
 • Ireneusz Łukasz Wereda - organy, fortepian, akompaniament
 • Mariusz Wrzesiński - saksofon, klarnet
 • Artur Żuchowski - orkiestra, przedmioty teoretyczne
 • Ewa Morawska - biblioteka