PRACA w sytuacji pandemii COVID-19


Szanowni Rodzice, Uczniowie i Goście.

W sytuacji zagrożenia zakażeniem innych i siebie wirusem COVID-19 istnieje konieczność zmiany zachowań nie tylko w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, ale także w szkole.

Apelujemy, aby w szkole przestrzegać podstawowych szeroko "rozreklamowanych" w mediach sposobów zachowań dotyczących zasad higieny, ostrożności w przebywaniu w większych grupach i troski o innych. Cokolwiek myślą Państwo o realnym zagrożeniu - jest oczywiste, że zagrożenie istnieje. Prosimy o uszanowanie obaw innych, przestrzeganie zaleceń wydanych przez organy państwowe i szkołę.

Szczególnie zwracamy się o konieczność zachowań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa - czyli zachowaniu dystansu, higieny w koniecznych kontaktach. Niezwykle ważnym elementem jest unikanie zbędnego przebywania w miejscach zgromadzeń osób z różnych środowisk. Bardzo ważne jest, abyśmy obserwując nawet drobne objawy słabszego samopoczucia unikali wyjść z domu - szczególnie do takich miejsc, jak szkoły. W takim przypadku, należy powstrzymać się od pójścia na lekcje. Jednocześnie zawiadamiając o takiej konieczności.

Unikając paniki zachowujmy ZDROWY ROZSĄDEK i nie prowokujmy obaw i zagrożeń dla innych.


Dyrekcja PSM I i II st. w Mławie