Start

 
 

UWAGA!!!!


Przypominamy, że zgodnie z informacjami ze szkolnej Tablicy Ogłoszeń
DNI 4 i 5 czerwca są DNIAMI DYREKTORSKIMI
 zajęcia dydaktyczne w tych dniach - NIE ODBYWAJĄ SIĘ.


W związku z rozporządzeniem Ministra MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoły artystyczne reorganizują sposób nauczania.
Zajęcia z przedmiotów grupowych i indywidualnych będą ponownie realizowane w sposób zdalny.
Przedmioty, których realizacja wirtualnie nie może być realizowana, będzie (zachowując bezpieczeństwo epidemiczne) realizowana w sposób inny - ustalony z Państwem przez pedagogów.

Proszę o reagowanie podczas nawiązywania kontaktów przez Nauczycieli, bo z nimi bezpośrednio ustalone zostaną szczegóły zajęć.

Uczniowie nie posiadający instrumentu w domu - mogą ćwiczyć na terenie szkoły, należy jednak ograniczyć czas pobytu w szkole do niezbędnego minimum i pamiętać o ścisłym przestrzeganiu zasad higieny (maseczki, dezynfekcja itp).W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel.: 23 654 30 05,

lub kontakt mailowy: mlawapsm@poczta.onet.pl
20200131_084930jpg

Jeszcze trwają prace uzupełniające samą Termomodernizację, ale czas wracać do siebie i cieszyć się tym co się już zmieniło.Wpłaty (wysokości 60 zł. miesięcznie) prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców przelewem.

Numer konta Rady Rodziców: 06 8225 0009 2001 0010 6177 0001****************************************************************************************Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie powstała w 1975 r. Początkowo była to jedynie szkoła I stopnia tj. szkoła podstawowa. Od 1986 r. w uznaniu sukcesów w jej działalności staje się także Państwową Szkołą Muzyczną II stopnia. 

Początkowo szkoła mieściła się tylko w małym przedwojennym budynku. Borykając się z trudnościami lokalowymi korzystała z klas w szkołach podstawowych i prywatnych budynkach. Wreszcie na początku lat 90-tych oddano nowy budynek dydaktyczny (1992 r.) i Salę Koncertową (1993 r.)

Obecnie w PSM I i II st. kształci się dzieci i młodzież na wydziale wokalnym - śpiew solowy i instrumentalnym - skrzypce, gitara, fortepian, organy, akordeon, klarnet, saksofon, flet i perkusja. Od początku szkoła aktywnie uczestniczy w życiu lokalnym uświetniając uroczystości miejskie, powiatowe, państwowe i inne.

W szkole od 1995r. odbywa się jeden z największych w kraju Festiwal Akordeonowy oraz przeglądy - skrzypcowy i fortepianowy o mniejszym zasięgu. Uczniowie mławskiej szkoły odnoszą liczne sukcesy na estradach. Najwięcej satysfakcji do tej pory przynosiła szkole i miastu klasa akordeonu - jedna z najliczniejszych i przede wszystkim najsilniejszych w kraju. W szkole od lat działa Chór i Mławska Orkiestra Akordeonowa, a wśród jej członków przewijają się liczni laureaci praktycznie wszystkich krajowych i wielu zagranicznych konkursów.

Sukcesami może się też pochwalić klasa fortepianu (mając wśród swych uczniów laureatów konkursów ogólnopolskich zarówno w I jak i w II stopniu) i śpiewu solowego. Absolwenci mławskiej szkoły studiują między innymi na Akademiach Muzycznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach i Warszawie.
PSM I i II st. w Mławie ma uzasadnione nadzieje na dalsze sukcesy swoich uczniów na estradach konkursów i przeglądów a także na rozwój kontaktów i współpracy z innymi ośrodkami kształcenia artystycznego w Polsce i za granicami kraju