Start


****************************************************************************************

UWAGA!!!

Zgodnie z zapowiedzią z końca roku szkolnego - zajęcia lekcyjne w miesiącach wrzesień-grudzień odbywały się będą w Szkole Podstawowej nr 7 (ul. Ordona) i w Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Sportowa).

Dokładny podział klas będzie wiadomy w najbliższym czasie. Po uzyskaniu wiedzy na ten temat natychmiast będziemy o tym informowali.

Z powodu Termomodernizacji i konieczności korzystania z gościny w tych szkołach początek roku odbędzie się 3 września.

Szczegóły - dokładne miejsce (która szkoła) i godzina zostaną podane w najbliższych dniach, gdy ustalone zostaną szczegóły.

****************************************************************************************Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie powstała w 1975 r. Początkowo była to jedynie szkoła I stopnia tj. szkoła podstawowa. Od 1986 r. w uznaniu sukcesów w jej działalności staje się także Państwową Szkołą Muzyczną II stopnia. 

Początkowo szkoła mieściła się tylko w małym przedwojennym budynku. Borykając się z trudnościami lokalowymi korzystała z klas w szkołach podstawowych i prywatnych budynkach. Wreszcie na początku lat 90-tych oddano nowy budynek dydaktyczny (1992 r.) i Salę Koncertową (1993 r.)

Obecnie w PSM I i II st. kształci się dzieci i młodzież na wydziale wokalnym - śpiew solowy i instrumentalnym - skrzypce, gitara, fortepian, organy, akordeon, klarnet, saksofon, flet i perkusja. Od początku szkoła aktywnie uczestniczy w życiu lokalnym uświetniając uroczystości miejskie, powiatowe, państwowe i inne.

W szkole od 1995r. odbywa się jeden z największych w kraju Festiwal Akordeonowy oraz przeglądy - skrzypcowy i fortepianowy o mniejszym zasięgu. Uczniowie mławskiej szkoły odnoszą liczne sukcesy na estradach. Najwięcej satysfakcji do tej pory przynosiła szkole i miastu klasa akordeonu - jedna z najliczniejszych i przede wszystkim najsilniejszych w kraju. W szkole od lat działa Chór i Mławska Orkiestra Akordeonowa, a wśród jej członków przewijają się liczni laureaci praktycznie wszystkich krajowych i wielu zagranicznych konkursów.

Sukcesami może się też pochwalić klasa fortepianu (mając wśród swych uczniów laureatów konkursów ogólnopolskich zarówno w I jak i w II stopniu) i śpiewu solowego. Absolwenci mławskiej szkoły studiują między innymi na Akademiach Muzycznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach i Warszawie.
PSM I i II st. w Mławie ma uzasadnione nadzieje na dalsze sukcesy swoich uczniów na estradach konkursów i przeglądów a także na rozwój kontaktów i współpracy z innymi ośrodkami kształcenia artystycznego w Polsce i za granicami kraju