Start

 
 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO i ODBIÓR ŚWIADECTW


W związku z ograniczeniem funkcjonowania Szkoły

uroczystego zakończenia roku szkolnego NIE BĘDZIE.

W dzienniku elektronicznym MOBIREG - w wiadomościach jest informacja o terminie i godzinie odbioru świadectw dla poszczególnych klas.

Prosimy o zapoznanie się z przesłaną informacją.UWAGA!!!

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy!

W związku graniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty informuję,

że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

kształcenie na odległość w szkołach

zostaje przedłużone do 26 czerwca 2020!UWAGA RODZICE i UCZNIOWIE!


Skorzystajcie z poradnika umieszczonego w menu strony (powyżej) pt.:

Praca zdalna


Proszę o upewnienie się, że posiadane loginy i hasła do dziennika elektronicznego są aktualne.


adres do dziennika:

https://www.mobireg.pl/psm-mla/


W razie problemów proszę o kontakt z sekretariatem szkoły (23 654 30 05) lub kontakt mailowy: mlawapsm@poczta.onet.pl


Może się też okazać niezbędnym posiadanie przez dziecko konta na Facebook'u, lub w przypadku dzieci młodszych korzystanie z konta Rodzica!


UWAGA!!!

w związku z Komunikatem CEA w sprawie odwołania zaplanowanych wydarzeń artystycznych w związku z koronawirusem

ODWOŁANE  zostają:

Mławski festiwal Muzyki Akordeonowej

i Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Zdzisława Skwary!!!!!
20200131_084930jpg

Jeszcze trwają prace uzupełniające samą Termomodernizację, ale czas wracać do siebie i cieszyć się tym co się już zmieniło.UWAGA RODZICE NIEOBECNI NA ZEBRANIU RODZICÓW 24 września!!!

Chcąc uzyskać stały kontakt i wiedzę na temat ocen, obecności i postępów swoich dzieci - należy korzystać z dziennika elektronicznego. W tym celu należy skontaktować się z Sekretariatem Szkoły (23 654 30 05) w celu uzyskania Loginu i Hasła.


Wpłaty (wysokości 60 zł. miesięcznie) prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców przelewem.

Numer konta: 06 8225 0009 2001 0010 6177 0001****************************************************************************************Państwowa Szkoła Muzyczna w Mławie powstała w 1975 r. Początkowo była to jedynie szkoła I stopnia tj. szkoła podstawowa. Od 1986 r. w uznaniu sukcesów w jej działalności staje się także Państwową Szkołą Muzyczną II stopnia. 

Początkowo szkoła mieściła się tylko w małym przedwojennym budynku. Borykając się z trudnościami lokalowymi korzystała z klas w szkołach podstawowych i prywatnych budynkach. Wreszcie na początku lat 90-tych oddano nowy budynek dydaktyczny (1992 r.) i Salę Koncertową (1993 r.)

Obecnie w PSM I i II st. kształci się dzieci i młodzież na wydziale wokalnym - śpiew solowy i instrumentalnym - skrzypce, gitara, fortepian, organy, akordeon, klarnet, saksofon, flet i perkusja. Od początku szkoła aktywnie uczestniczy w życiu lokalnym uświetniając uroczystości miejskie, powiatowe, państwowe i inne.

W szkole od 1995r. odbywa się jeden z największych w kraju Festiwal Akordeonowy oraz przeglądy - skrzypcowy i fortepianowy o mniejszym zasięgu. Uczniowie mławskiej szkoły odnoszą liczne sukcesy na estradach. Najwięcej satysfakcji do tej pory przynosiła szkole i miastu klasa akordeonu - jedna z najliczniejszych i przede wszystkim najsilniejszych w kraju. W szkole od lat działa Chór i Mławska Orkiestra Akordeonowa, a wśród jej członków przewijają się liczni laureaci praktycznie wszystkich krajowych i wielu zagranicznych konkursów.

Sukcesami może się też pochwalić klasa fortepianu (mając wśród swych uczniów laureatów konkursów ogólnopolskich zarówno w I jak i w II stopniu) i śpiewu solowego. Absolwenci mławskiej szkoły studiują między innymi na Akademiach Muzycznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach i Warszawie.
PSM I i II st. w Mławie ma uzasadnione nadzieje na dalsze sukcesy swoich uczniów na estradach konkursów i przeglądów a także na rozwój kontaktów i współpracy z innymi ośrodkami kształcenia artystycznego w Polsce i za granicami kraju